www.zagorje.si
Krajevna skupnost Šentlambert: Seznam kandidatov za volitve v svet KS.


Seznam kandidatov za volitve v svet KS.


 
Seznam kandidatov za volitve v svet KS:Kandidati so:

Volilna enota: 1

1. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Darja Drnovšek
datum roj.: 15.02.1983
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Senožeti, Senožeti 2
strokovni ali znanstveni naslov: kuharica
delo: kmetijstvo

2. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Boštjan Ocepek
datum roj.: 29.04.1990
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Jablana, Jablana 19
strokovni ali znanstveni naslov: strojni inženir
delo: projektni vodja-tehnolog

3. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Gregor Vozel
datum roj.: 09.10.1979
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Jablana, Jablana 7
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik
delo: trgovec

4. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Janez Jani Majes
datum roj.: 06.11.1993
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Kolk, Kolk 5a
strokovni ali znanstveni naslov: splošna matura
delo: voznik-prodajalec

5. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Sabina Ocepek
datum roj.: 11.09.1976
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Šentlambert, Šentlambert 24
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. medicinska sestra
delo: nadzorna medicinska sestra

6. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Tanja Vozelj mag.
datum roj.: 26.02.1991
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Kal, Kal 6
strokovni ali znanstveni naslov: mag. prof. geografije in
zgodovine
delo: mladinska delavka

7. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Jure Macerl
datum roj.: 03.08.1982
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Jablana, Jablana 7
strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik
delo: slovenska vojska

Voli se sedem članov.

Številka: 041-3/2018

Datum: 25. 10. 2018


PREDSEDNIK
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Sašo OSTROŽNIK