www.zagorje.si
Krajevna skupnost Šentlambert: V A B I L O na predstavitev


V A B I L O na predstavitev


 

Na podlagi izvedenega postopka 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 je Krajevna skupnost Šentlambert, Šentlambert 9, 1410 Zagorje ob Savi skupaj s štirimi partnerji po ODLOČBI O PRAVICI DO SREDSTEV številka 33152-63/2017/10, z dne 16.02.2018 s strani RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA pridobila sredstva za izvedbo operacije »REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT« sofinanciranje operacije v višini 56.091,61 EUR verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.

V okviru operacije KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLAMBERT, kot nosilec operacije skupaj s štirimi partnerji, vabi na prireditev ob zaključku prve faze operacije v letu 2018. Prva faza operacije zajema obnovo župnijskega doma Šentlambert, in z njo obeležujemo 50 letnico I. obnove župnijskega doma Šentlambert. Sveto mašo, ki bo v nedeljo 30.9.2018 s pričetkom ob 14. uri, bo vodil dr. Franc Šuštar, Ljubljanski pomožni škof. Po sveti maši ob 15. uri bo sledila tudi prireditev v prostorih GASILSKEGA DOMA ŠENTLAMBERT.