www.zagorje.si
Krajevna skupnost Šentlambert: Vabilo na REVITALIZACIJO JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT


Vabilo na REVITALIZACIJO JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT


 
Na podlagi izvedenega postopka 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 je Krajevna skupnost Šentlambert, Šentlambert 9, 1410 Zagorje ob Savi skupaj s štirimi partnerji po ODLOČBI O PRAVICI DO SREDSTEV številka 33152-63/2017/10, z dne 16.02.2018 s strani RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA pridobila sredstva za izvedbo operacije »REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT« sofinanciranje operacije v višini 56.091,61 EUR verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. Operacija se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Operacijo bodo izvajali Krajevna skupnost Šentlambert, ki je hkrati tudi nosilec operacije, ter štirje partnerji, Prostovoljno gasilsko društvo Šentlambert, Župnija Šentlambert, Prevajanje za vas Boštjan Grošelj s.p., in Anton Avrelio.

Vabimo vas, da se nam pridružite na javni predstavitvi operacije REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT IN PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU, ki bo v

soboto, 24. marca 2018 ob 19. uri,
v stavbi GASILSKEGA DOMA ŠENTLAMBERT,

Šentlambert 9, Zagorje.Operacijo bosta predstavila Boštjan Ocepek, predsednik KS Šentlambert in Andrej Drnovšek, vodja operacije.

Vljudno vabljeni!

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLAMBERT
(predsednik Boštjan OCEPEK)