www.zagorje.si
Krajevna skupnost Šentlambert: Novice


Gledališka komedija - Družinska zadeva


 

plakati_sentlambert_splet_339x480.jpgPRAZNIČNA USTVARJALNA DELAVNICA


 
ČETRTEK, 20.12.2018 OB 18.00

V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA V ŠENTLAMBERTU

Vabljeni vsi mali in veliki ustvarjalci.

S seboj prinesite le dobro voljo, za ostalo bomo poskrbeli MI.


Vabi KS Šentlambert in PGD Šentlambertpraznicna-ustvarjalna-delavnica-2018.pngVečer na vasi


 
Kdaj?17. novembra ob 19.00 uri
Kje?V gasilskem domu Šentlambert

VEČER NA VASIVečer nam bodo popestrili:
• učenke in učenci Podružnične šole Šentlambert,
• mlada glasbenika Taja in Patrik,
• Z poeta Andrej Režun in Boštjan Grošelj,
• gledališčniki Kulturnega društva Podkum.


Za družabni del večera bo poskrbel ansambel »Še mal«.Seznam kandidatov za volitve v svet KS.


 
Seznam kandidatov za volitve v svet KS:Kandidati so:

Volilna enota: 1

1. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Darja Drnovšek
datum roj.: 15.02.1983
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Senožeti, Senožeti 2
strokovni ali znanstveni naslov: kuharica
delo: kmetijstvo

2. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Boštjan Ocepek
datum roj.: 29.04.1990
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Jablana, Jablana 19
strokovni ali znanstveni naslov: strojni inženir
delo: projektni vodja-tehnolog

3. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Gregor Vozel
datum roj.: 09.10.1979
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Jablana, Jablana 7
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik
delo: trgovec

4. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Janez Jani Majes
datum roj.: 06.11.1993
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Kolk, Kolk 5a
strokovni ali znanstveni naslov: splošna matura
delo: voznik-prodajalec

5. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Sabina Ocepek
datum roj.: 11.09.1976
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Šentlambert, Šentlambert 24
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. medicinska sestra
delo: nadzorna medicinska sestra

6. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Tanja Vozelj mag.
datum roj.: 26.02.1991
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Kal, Kal 6
strokovni ali znanstveni naslov: mag. prof. geografije in
zgodovine
delo: mladinska delavka

7. predlagatelj: Boštjan Grošelj in skupina volivcev
kandidat: Jure Macerl
datum roj.: 03.08.1982
občina: Zagorje ob Savi
naslov: Jablana, Jablana 7
strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik
delo: slovenska vojska

Voli se sedem članov.

Številka: 041-3/2018

Datum: 25. 10. 2018


PREDSEDNIK
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Sašo OSTROŽNIKV A B I L O na predstavitev


 

Na podlagi izvedenega postopka 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 je Krajevna skupnost Šentlambert, Šentlambert 9, 1410 Zagorje ob Savi skupaj s štirimi partnerji po ODLOČBI O PRAVICI DO SREDSTEV številka 33152-63/2017/10, z dne 16.02.2018 s strani RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA pridobila sredstva za izvedbo operacije »REVITALIZACIJA JAVNIH OBJEKTOV ŠENTLAMBERT« sofinanciranje operacije v višini 56.091,61 EUR verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.

V okviru operacije KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLAMBERT, kot nosilec operacije skupaj s štirimi partnerji, vabi na prireditev ob zaključku prve faze operacije v letu 2018. Prva faza operacije zajema obnovo župnijskega doma Šentlambert, in z njo obeležujemo 50 letnico I. obnove župnijskega doma Šentlambert. Sveto mašo, ki bo v nedeljo 30.9.2018 s pričetkom ob 14. uri, bo vodil dr. Franc Šuštar, Ljubljanski pomožni škof. Po sveti maši ob 15. uri bo sledila tudi prireditev v prostorih GASILSKEGA DOMA ŠENTLAMBERT.

Pojdi na stran   <<        >>